null

142 Panells solars

null

310 m2 de superfície de plaques solars

null

Producció solar anual de 91183 kWh

energia_solar_keya

60% energia procedent d'energia solar

null

Energia procedent d'energies renovables

null

Reducció d'emissions de CO2: 25,6 tones/any

A KEYA TREBALLEM PER SER

Què és la sostenibilitat?

La sostenibilitat és avui dia una qüestió prioritària per a les empreses i organitzacions, que sens dubte aporta valor al negoci i els garanteix poder operar de manera duradora. Avui dia les qüestions socials i mediambientals prenen cada vegada més rellevància.

La sostenibilitat es refereix, per definició, a la satisfacció de les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves, garantint l’equilibri entre creixement econòmic, cura del medi ambient i benestar social.

D’aquí neix a KEYA la idea del desenvolupament sostenible, com aquella manera de progrés que manté aquest delicat equilibri avui, sense posar en perill els recursos del demà.

 • Eliminació de plàstics en els nostres embalatges
  • Bosses 100% reciclades i reciclables per enviar els productes
  • Precinte de paper per eliminar el de plàstic
  • Gruixos de paper per eliminar les bombolles de plàstic
 • Paper reciclat en sobres, factures, catàlegs i caixes
 • Targetes de visita amb llavors, 100% compostables
 • Nou sistema de vibrat per estalviar més de 50.000L d’aigua a l’any i més de 100Kg de productes químics.
 • ISO 14001 en tràmit

No ens hem d’oblidar del futur!

No ens hem d’oblidar del futur!

sostenibilidad KEYA
sostenibilidad-CATALAN

Quants tipus de sostenibilitat hi ha?

Sostenibilitat social:

En termes generals, la sostenibilitat fa referència a la capacitat de satisfer les necessitats del present sense posar en risc la capacitat de les noves generacions de satisfer les seves en el futur. El concepte fa èmfasi en la recerca de l’equilibri entre el respecte al medi ambient, el creixement econòmic i el benestar social.

Sostenibilitat econòmica:

Quan es crea una empresa, es genera una estructura on hi ha uns costos i uns ingressos. En el moment que s’assoleix un equilibri entre tots dos factors, l’empresa rep uns beneficis. La sostenibilitat econòmica fa referència a la capacitat de l’organització d’administrar els recursos que té i generar rendibilitat de forma responsable a llarg termini. ,

Sostenibilitat ambiental:

La sostenibilitat ambiental és la que se centra en la preservació de la biodiversitat sense renunciar al progrés econòmic i social. Les bases de la sostenibilitat ambiental són: tenir cura de l’aigua, estalviar energia, reduir residus, utilitzar envasos reciclables, limitar o eliminar l’ús de plàstics, utilitzar transport sostenible, reutilitzar el paper i tenir cura de la flora i la fauna.

Principals objectius a KEYA

 • Compliment de la normativa sostenibilitat.
 • Reducció de limpacte de la empremta mediambiental.
 • Gestió de recursos de manera eficient i responsable.
 • Connectivitat amb la conscienciació de la sostenibilitat entre empreses.
 • Enfortir els nostres valors de lús a causa de lenergia.
 • Reducció dels factors de risc en aspectes ambientals, social i econòmic.
sostenibilitat-keya

Desenvolupem la nostra tecnologia de forma sostenible