ACCIO

Cupons Indústria 4.0

En el marc d’ Ajuts que concedeix ACCIO a la Innovació KEYA (Tallers ABSA SAU) desenvolupa un Estudi Diagnosi de la Indústria 4.0, per impulsar la digitalització de l’ empresa.   KEYA en aquests anys ha assolit un important grau de  internacionalització,  apostant per la innovació del seus processos i productes. La irrupció de noves tecnologies…